MENU

Akademia Prawa Nieruchomości Elżbiety Liberdy

Swego rodzaju tematyczną odmianą, podczas ostatniej Konferencji Akademii Prawa Nieruchomości Elżbiety Liberdy, było pojawienie się na wydarzeniu diamentowego partnera w postaci ATT Investments.Każdy doświadczony inwestor dywersyfikuje swój portfel, dlatego obecność jednej z najpiękniejszych inwestycji a ponadto bardzo intratnej, skoncentrowanej i anonimowej, była niejako koniecznością. Rola „Diamentowego Partnera”, jaką pełniliśmy podczas Akademii, nie była prostą z […]